Akte van overlijden verstrekken of niet?

Rubriek: AdministratieOnderwerp: d. Formulieren / procedures

VRAAG

N.a.v. een telefonische vraag van een broer van een overledene bij ons op de begraafplaats liep ik tegen het volgende aan:

  • Bij leven was er jaren geen contact tussen de overleden en haar familie.
  • Deze broer heeft verzekeringspapieren van haar en wil deze laten uitkeren.
  • De verzekering geeft aan hiervoor een bewijs van overlijden nodig te hebben.
  • Ik heb meneer naar de gemeente verwezen, maar deze schijnt dit niet af te geven, wat mij wel verbaasde.

Mijn vraag is: mag ik als beheerder/administrateur van de begraafplaats naar deze persoon een akte van overlijden sturen, zodat hij een bewijs voor de verzekering heeft, zodat die tot uitkering over kunnen gaan?

ANTWOORD

U heeft een vraag over de akte van overlijden, eigenlijk een uittreksel uit het overlijdensregister. Al begraafplaats(-administratie) schrijft u dat u de beschikking heeft over deze akte. Dat verbaasd mij enigszins, want voor uw administratie heeft u die niet nodig. Vanzelfsprekend heeft u wel de beschikking gekregen over het Verlof tot begraven. Beide documenten worden door de burgerlijke stand afgegeven.

U schijft dat u de broer van de overledene verwezen heeft naar de gemeente, afdeling burgerzaken, maar dat die de akte niet wil verstrekken. Zonder verder het dossier inhoudelijk te kennen is dat een juiste beslissing. Wettelijk is geregeld wie gerechtigd is de akte mag aanvragen. Normaal gesproken krijgt degene die de uitvaart regelt ook de kopie van de akte (hiervoor zijn leges verschuldigd). Meestal doet de uitvaartverzorger aangifte van overlijden en vraagt de kopie aan. Die wordt vervolgens aan zijn/haar opdrachtgever overhandigd.

Maar wie mag verder een akte aanvragen:

Iedereen mag (zonder machtiging) de overlijdensakte opvragen van de volgende personen:
– zijn / haar ouders of grootouders
– zijn / haar kinderen of kleinkinderen
– zijn / haar echtgenoot of echtgenote of degene met wie hij / zij een geregistreerd partnerschap hebt
Is de aanvrager een broer of zus of hebt hij / zij een andere relatie met de overledene, dan kunt de overlijdensakte alleen aangevraagd worden met een machtiging. De machtiging kan worden afgegeven door:
– de ouders of grootouders van de overledene
– de kinderen of kleinkinderen van de overledene
– de echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner van de overledene
Ook iemand erfgenaam bent is, kan hij/ zij de overlijdensakte opvragen (zonder machtiging). Bijvoorbeeld als u in het testament van de overledene staat, of als de overledene geen partner, kinderen, kleinkinderen, ouders of grootouders (meer) heeft.

U schrijft niet of uw vragensteller de opdrachtgever van de uitvaart geweest is. Indien dat niet het geval is, zou hij de akte bij de opdrachtgever van de uitvaart kunnen aanvragen. Is dat niet mogelijk, dan is mijn advies aan deze persoon om een afspraak te maken bij de afdeling burgerzaken en daar het probleem van de ontbrekende akte voor te leggen. De relevante stukken bepalen of de gemeente de akte dan mag afgeven of niet.

Bovenstaand geeft direct aan dat u niet de persoon/organisatie bent die de beschikking over de akte zou moeten hebben. Heeft u die echter wel, dan is het wat mij betreft aan u om te bepalen of u die ter beschikking stelt aan de broer van de overledene. Bedenk echter dat u hierdoor ook het risico loopt dat u ongewild partij wordt in een familieconflict. Iets dat u ten aller tijde moet (willen) voorkomen.

IW nov22
28 november 2022