Alleen monumenten ruimen of ook de knekels?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte Mevrouw Harmsen,
Op onze begraafplaats st. W. te E. liggen ca 1000 graven. Hiervan zijn er ca 100 waarvan de grafrechten door de rechthebbende zijn beëindigd. Deze graven liggen verspreid over de gehele begraafplaats. In het verleden werden deze geruimd en tegelijkertijd opnieuw begraven. Omdat we hierdoor jaren achter lopen met ruimen willen we deze graven in een keer allemaal tegelijk ruimen zodat we weer glad lopen. Voor we deze klus aanpakken gaarne uw advies : – hoe deze klus organisatorisch aan te pakken welke voorbereiding en richtlijnen in acht te nemen. – hierbij alleen de monumenten ruimen of – ook de restanten opgraven weer herbegraven op bv 1,80 m diep ,of in een verzamelgraf. Hopende het probleem duidelijk te hebben gemaakt zie ik uw berichten met belangstelling tegemoet. Voor de te nemen moeite u bij voorbaat dankend namens de werkgroep kerkhof beheer E..
J. L.

Antwoord:

Geachte heer L.,
Het lijkt me verstandig als u van de honderd graven waar geen grafrechten meer op rusten in elk geval de grafbedekking verwijdert. U schept daarmee ook duidelijkheid voor de andere nabestaanden: een graf wordt alleen in stand gehouden als er grafrechten op rusten en (onderhouds)geld voor wordt betaald . Of u ook de inhoud van de graven al moet ruimen is de vraag. Het kan, maar is een dure en onhandige klus omdat de graven zo verspreid liggen. Veel begraafplaatsen doen het dan ook op de volgende manier: ze ruimen de knekels pas als het graf opnieuw wordt uitgegeven en het graf toch geopend moet worden voor een nieuwe bijzetting. Pas op dat moment wordt het graf leeggemaakt en worden de knekels herbegraven in een verzamelgraf. Het is op die manier efficiënter (graf hoeft maar 1x open en dicht) en u sleept niet onnodig met stoffelijke resten, maar pas als het echt noodzakelijk is. Mag ik u trouwens wijzen op de LOB-handleiding Opgraven en ruimen? Deze is te bestellen bij onze organisatieasistent Machteld Wafelbakker, via e-mail [email protected] of tel.nr. 020 – 6731237.
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
21 maart 2006