Annuleren optie op een graf

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: k. Overige

Vraag

Iemand heeft op onze bijzondere begraafplaats een optie genomen op een graf en €850,00 vooruitbetaald voor 10 jaar. Na 6 jaar besluit deze persoon geen gebruik (meer) te maken van de optie.

De vraag is: moet de hele betaalde som terugbetaald worden of alleen de laatste 4 jaar.

Antwoord

Een optie is een verbintenis met ‘het recht tot koop’ tussen beide partijen gedurende een afgesproken termijn.

Er zijn begraafplaatsen die de mogelijkheid bieden om een optie op een graf te nemen. Wanneer iemand een optie neemt op een specifieke plek op die begraafplaats, met als doel daarvoor later (bij een concrete begrafenis) een grafrecht aan te kopen, dan verkrijgt men de garantie om aldaar begraven te worden t.z.t. Gedurende die periode kan/mag de beheerder/eigenaar dit graf niet aan iemand anders toewijzen.

Op de website van betreffende begraafplaats staat uw reglement en tarieventabel. In geen van beiden is de mogelijkheid opgenomen om een optie op een bepaald graf te nemen. Wellicht dat er nu geen mogelijkheid meer is om een optie op een graf te nemen, terwijl dat eerder wel kon, en is er daarom geen tarief voor opgenomen in de tabel?

Een bedrag van € 850,- is dus ook niet terug te vinden. Ik weet niet waarop het optie tarief is bepaalt – is dit een standaard tarief of een toekomstige verrekening met het tarief voor het uiteindelijke grafrecht? Was er wellicht sprake van een reductiec.q. voorschot op dat grafrecht, nu er een optie bedrag vooruit is betaald? Zo ja, dan dient dit wel in de optieovereenkomst te worden beschreven cq. zijn opgenomen?

Voor het verkrijgen van de optie is in uw geval een bedrag betaald, om gedurende tien jaar het recht te verkrijgen om die optie uit te oefenen.

Enfin, wanneer men na zes jaar daartoe anders besluit, heeft men al wel zes van de totaal tien jaar dat recht mogen/kunnen uitoefenen en dus ‘opgebruikt’. Nu daartoe anders wordt besloten, verkiest men dat recht gedurende de laatste periode van vier jaar niet uit te oefenen.

Uw vraag is ‘wat moeten we terugbetalen’?

In alle redelijkheid, echter zonder dat hiertoe een wettelijke kader en blijkbaar ook geen reglementaire onderbouwing is en zonder kennis van de voorwaarden in een eventuele overeenkomst, zou ik adviseren om – uit coulance – van het totaal bedrag 4/10e deel aan deze persoon terug te betalen. Tenslotte is 60% van het betaalde bedrag verbruikt. Er is echter geen grond waarop de begraafplaats dit verplicht zou zijn.

EK
31 januari 2022