As op een huurgraf

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Onlangs kregen wij een vraag van een echtpaar of het mogelijk was om as te verstooien op een huurgraf. Ter verduidelijking: Haar man wil begraven worden en komt dus in dat graf zij wil gecremeerd worden en wil dus uitgestrooid of bijgezet in datzelfde graf. Wij geven in onze gemeente huurgraven uit voor 25 jaar. We begraven 2 diep, dus grote kans dat er eerst een ‘vreemde’ bij dit graf in komt. Zelf ben ik wel voorstander om het toe te staan om de klant ter wille te zijn. Echter ik zie ook vele haken en ogen. Heeft iemand al ervaring met dit soort vraagstukken? T. v. G.

Antwoord:

Geachte heer v. G., ik begrijp uit uw vraag dat het hier gaat om een algemeen graf, in beheer bij de begraafplaats en waar geen dus geen uitsluitend recht op rust. Niet de nabestaanden beslissen wie er in dat graf wordt bijgezet, maar u doet dat. De rechten kunnen ook niet verlengd worden, na 25 jaar wordt het graf opgeheven en geruimd. In deze situatie lijkt het mij niet verstandig om asverstrooiingen op of in het graf toe te staan. Het graf is daarvoor immers niet bedoeld. U geeft deze graven uit met de boodschap dat er door u twee overledenen in begraven worden. U ”verhuurt” ze niet als asbestemmingslocatie. En elke andere overledene die in een dergelijk graf begraven wordt heeft er recht op te ”krijgen” wat u belooft. De andere nabestaanden willen misschien helemaal niet dat hun overledene met een asbus begraven komt te liggen. Dat is anders wanneer het een eigen graf betreft met het uitsluitend recht van de rechthebbende om te beslissen wie er wordt bijgezet. In dat geval is deze persoon vrij om te kiezen of men er ook een asbus wil verstrooien of bijzetten. Kenmerk van een algemeen graf is nu juist dat men daarover geen zeggenschap heeft. Als men die zeggenschap wél wil, moet men een eigen graf nemen. Dit laatste zou ik dat echtpaar dat zo graag bij elkaar hun laatste rustplaats wil vinden aanraden. Met vriendelijke groet,


4 oktober 2016