As overledene splitsen?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Onlangs is er meneer X overleden, hij is gecremeerd, de urn wordt bijgezet in de urnnis waar ook mevrouw X staat.
Meneer X heeft een nieuwe vriendin (mevouw Y) die graag een deel van de as wil hebben. Wanneer zij ook overlijdt wordt zij gecremeerd en de urn in een andere urnennis op een andere begraafplaats in een andere gemeente geplaatst. Is het mogelijk om de as die mevrouw heeft van meneer X bij te laten zetten in de urnennis van mevrouw Y? De as van meneer X staat dan namelijk op 2 verschillende plaatsen. Ik hoor graag van u.

Antwoord:

De Wet legt in dit verband geen beperkingen op. Er is heel veel mogelijk met de crematie as. Ook dit is mogelijk. Het is zelfs mogelijk om de as nog verder te verdelen als dat gewenst is.

Jo Beltman
25 september 2012