Asbus in eigen graf. Mag dat?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte lezer(es),
Opnieuw wil ik u nog om advies vragen. Ik krijg de laatste tijd herhaaldelijk verzoeken om urnen (asbussen) te begraven in bestaande graven. Vaak gebeurt dit door nabestaanden die niet meer in Z. wonen, maar daar toch na een crematie begraven willen worden. Is het raadzaam en wettelijk toegestaan om hieraan gevolg te geven. Graag uw reactie. Met dank en vriendelijke groet.
M. van I.

Antwoord:

Geachte heer van I.,
ja het is wettelijk mogelijk om een asbus bij te zetten in een eigen graf. Raadzaam is dan wel om deze mogelijkheid en het bijbehorende tarief voor de bijzetting in uw reglement op te nemen, en daarbij ook vast te leggen hoeveel asbussen men mag bijzetten.
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
28 november 2005