Asbus in eigen graf. Mag dat?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Opnieuw wil ik u nog om advies vragen. Ik krijg de laatste tijd herhaaldelijk verzoeken om urnen (asbussen) te begraven in bestaande graven. Vaak gebeurt dit door nabestaanden die niet meer in onze gemeente wonen, maar daar toch na een crematie begraven willen worden. Is het raadzaam en wettelijk toegestaan om hieraan gevolg te geven?

Antwoord:

ja, het is wettelijk mogelijk om een asbus bij te zetten in een eigen graf. Het is een vereiste dat deze mogelijkheid en het bijbehorende tarief voor de bijzetting in uw reglement opgenomen is/wordt, en daarbij ook vast te leggen hoeveel asbussen /graf men mag bijzetten.

PH
28 november 2005