Asbus in eigen graf - speciale eisen?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Beste Pauline Harmsen,
Het komt bij ons voor dat nabestaanden een urn bijzetting in een bestaand graf willen en dat werd door ons vaak gehonoreerd. Mijn vraag is kan dat altijd? Moet je dan aan speciale eisen voldoen en hoe zit dat met ruimen op termijn? Probleem. Bestaand oud graf daar liggen volgens de regels 2 overledenen in. Daarna is er een urn bij in gezet. Daarna een kinderkistje van 30 x 30 x 80 bijgezet. Nu is de vraag van de nabestaande: mag er dan nog een urn bij. Uiteraard is dit een speciaal (triest) geval en komt dit niet vaak voor. In afwachting, Bij voorbaat dank,
E. van B.

Antwoord:

Geachte heer van B.
In principe kan er natuurlijk altijd een asbus bijgeplaatst worden in een eigen graf. Vaak gaat het erom dat partners of kinderen die gecremeerd zijn dan toch nog hun laatste rustplaats kunnen delen met hun echtgenoot of ouders die eerder zijn begraven. Het is een vorm van dienstverlening die door de nabestaanden altijd erg op prijs wordt gesteld. Maar ik zou in uw reglement wel een aantal bepalingen of voorschriften hierover opnemen, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat er dat er eindeloos asbussen in een eigen graf worden (bij)geplaatst. Dat is niet zo handig voor wat betreft uw bedrijfsvoering – u kunt beter urnennissen of urnengrafjes gaan uitgeven, dan hebt u in elk geval nog wat extra inkomsten daarvan – in een graf ”liften” ze toch een beetje gratis mee met de reeds betaalde grafrechten, so to speak. Daarnaast wordt het ook wel erg dringen in uw grafadministratie – u moet daarin per graflocatie alle bijgezette overledenen bijhouden en de duur van de bijzetting – terwijl het ook dringen wordt op de grafzerk met al die namen. Ik zou het aantal bij te zetten asbussen niet het aantal begraven overledenen in het graf laten overschrijden. Een graf blijft primair toch bedoeld om in te begraven – voor crematie-as zijn tal van andere bestemmingen denkbaar. Wat de duur van de bijzetting betreft: de wettelijke grafrusttermijn voor en begraven lijk is 10 jaar, voor een asbus is deze nu nog 20 jaar (in de nieuwe wet op de lijkbezorging wordt dit in de toekomst ook 10 jaar). Dit is in principe de verantwoordelijkheid van de rechthebbende – hij zal zelf moeten zorgen voor tijdige verlenging van de grafrechten. Mochten de grafrechten nu eerder dan die 20 jaar komen te vervallen of er wordt afstand van het graf gedaan, dan is het van belang dat met de rechthebbende wordt geregeld dat de as wordt meegenomen of alsnog wordt verstrooid.
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
2 juni 2006