Asbus in eigen graf van rechthebbende die is overleden en geen lid is 1

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Op onze begraafplaats is een familiegraf aanwezig waar ca. 35 jaar geleden een overledene op 2 diep is begraven. Vervolgens is ca. 3 jaar geleden een urn van een dochter bijgezet in dit graf . Nu komt de vraag of een kleindochter ook nog bijgezet kan/mag worden in dit zelfde graf. Dit betekend dan dat er 3 personen (1 begraven en 2 urnen) in dit graf aanwezig zouden zijn. Is dit wettelijk toegestaan ? De grafrechten zijn 3 jaar geleden overgeschreven op naam van de laatste overledene met toestemming van 2 zusters met verlenging van de grafperiode van 10 jaar. Maar daar in tegen is de laatste overledene geen lid van onze kerkelijke gemeente, terwijl dit wel dient volgens het reglement. Dus de 2e vraag is kan iemand op wiens naam de grafrechten staan en geen lid is van onze kerkelijke gemeente rechten ontlenen om toch begraven of in urn bijgezet te worden in het graf ? Ik hoop dat U mijn vragen kunt beantwoorden of advies geven hoe te handelen. Met vriendelijke groet,
A.van Z.

Antwoord:

Dag A.,
Ja het is wettelijk toegestaan om meerdere asbussen bij te zetten in een eigen graf, mits ze voorzien zijn van een identiteitsplaatje en in de grafadministratie wordt bijgehouden waar ze zich precies bevinden, zodat ze altijd traceerbaar zijn. Wat echter belangrijk is wat uw eigen reglement hierover voorschrijft: het is verstandig om daarover iets te regelen of vast te leggen, want u wilt waarschijnlijk niet dat asbussen eindeloos worden bijgezet. Het is redelijk om vast te leggen dat er niet meer asbussen in een graf mogen dan er overledenen in passen. (Dus in een 2-diep graf niet meer dan 2 asbussen). Wat ook van belang is, is dat de wettelijke grafrusttermijn van een asbus (nu nog) 20 jaar is. Dat betekent dat als de grafrechten over 7 jaar verlopen zijn, de rechthebbende ze nog met 13 jaar moet verlengen. Anders schepen ze u op met een asbus die u zelf nog geruime tijd moet bewaren. Tenzij men u een schriftelijke verklaring overhandigt dat de as mag worden geruimd en verstrooid. Wat betreft de bepaling in uw reglement dat men lid moet zijn van de kerkelijke gemeente: u kunt deze voorwaarde alleen toepassen op de personen aan wie u een graf uitgeeft, dus wie van u rechthebbende mag worden en wie niet. Wanneer de grafrechten eenmaal zijn verleend, dan bent u niet bevoegd om te bepalen welke overledenen wel of niet in dat graf mogen worden bijgezet. Het uitsluitend recht op een eigen graf verhindert dat: dat bepaalt namelijk dat het de rechthebbende is, en niemand anders dan de rechthebbende, die beslist wie er wanneer in zijn graf begraven wordt (gehouden).
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
21 maart 2006