Asbus in eigen graf van rechthebbende die is overleden en geen lid is 2

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Goedemiddag mevrouw Harmsen,
Bedankt voor uw reactie op mijn gestuurde mail, maar eerlijk gezegd maakt uw antwoord het voor mij niet echt duidelijker. Over het plaatsen van de asbus is redelijk duidelijk, alleen merk ik op dat momenteel de overledene ook de rechthebbende van het graf is, op haar naam zijn enkele jaren terug de grafrechten overgeschreven en nu is het verzoek van haar 2 kinderen om de grafrechten weer op hun gezamenlijk over te schrijven. Dit lijkt mij niet mogelijk, misschien op 1 van de twee met toestemming van de ander ? Maar als ik het goed begrijp kan de asbus van de overledene, ook rechthebbende, gewoon bijgeplaatst worden, mits de termijn 20 jaar betreft. Dit betekent wel dat t.z.t. of nu al de termijn van grafrechten verlengd dient te worden. Klopt mijn interpretatie ? Het uitsluitend recht op een eigen graf moet waarschijnlijk in het reglement staan, anders kan iemand een graf voor zich zelf kopen en een ander erin laten begraven, dit lijkt mij niet de opzet van ons kerkhof of de overledene voldoet aan het reglement. Is het mogelijk om ons huidige reglement ergens te laten toetsen, die vervolgens een advies uitbrengt wat niet goed is en eventueel aangepast moet worden ? Met vriendelijke groet,
A. van Z.

Antwoord:

Het gaat dus niet alleen om het plaatsen van een asbus in een eigen graf, mag dit ja of nee, maar ook over het probleem dat de rechthebbende is overleden? Wanneer dat laatste het geval is dienen altijd eerst de rechten overgeschreven te worden op naam van een nieuwe rechthebbende, voordat er ook maar een beslissing over verder bijzettingen genomen kan worden, ook als het de (overleden) rechthebbende zelf is die moet worden bijgezet. De grafrechten kunnen maar op naam van 1 rechtspersoon, in dit geval dus inderdaad op naam van 1 van de kinderen. En wat de plaatsing van de asbus betreft: dat kan pas als de nieuwe rechthebbende van het graf daarvoor toestemming geeft en als het niet strijdig is met uw reglement (daar mag dan bijvoorbeeld niet in staan dat het verboden is om asbussen te plaatsen in een eigen graf).. De wettelijke termijn voor de bijzetting van een asbus is inderdaad (nu nog) 20 jaar. Men kan/moet voor de bijzetting de grafrechten dus verlengen, de wettelijk toegestane termijn voor verlengingen is maximaal 10 jaar per keer. Dat kan vanaf een jaar voordat de lopende grafrechttermijn is verstreken. Als er nu met bijvoorbeeld 10 jaar verlengd wordt en men besluit daarna dat men het graf niet langer in stand wil houden, dan is het op dat moment belangrijk dat u de asbus aan de rechthebbende overdraagt, dan wel hem/haar u de opdracht laat geven de as te verstrooien, omdat u anders inderdaad verantwoordelijk bent om de as nog 10 jaar te bewaren. Dan: uw vraag over het uitsluitend recht op en eigen graf begrijp ik niet helemaal. Dat recht is vastgelegd in de wet op de lijkbezorging en wordt gevestigd op het moment dat u als kerkhof een eigen graf uitgeeft, of verhuurt voor minimaal 20 jaar. En dat recht houdt inderdaad in dat men een ander in dat graf laat begraven. Als men er zelf in begraven wil worden, moeten eerst de rechten op naam van een nieuwe rechthebbende geschreven worden (zie ook mijn advies hierboven ivm de bijzetting van de overleden rechthebbende) die daarvoor toestemming moet geven. Iemand die is overleden kan nooit rechten meer uitoefenen en dus ook niet over grafrechten beschikken. Wat betreft uw reglement: er staat op onze website in de digitale bibliotheek een modelreglement van de Nederlands Hervormde kerk, bekijkt u dat eens. U kunt uw reglement ook wel naar mij opsturen, ik kan wel zien of het (on)volledig is of niet, maar ik ben geen jurist. Voor wijzigingen of aanpassingen dient u gedegen juridisch advies in te winnen van iemand die gespecialiseerd is in grafrechten en in begraafplaatsreglementen. Ik hoop dat ik u nu wat beter heb geïnformeerd , anders hoor ik het wel weer,
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
28 maart 2006