Asbus ruimen uit graf

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte heer/mevrouw,Als beheerder van de R.K. Begraafplaats te D. krijg ik een vraag over het ruimen van het graf na beeindiging van de grafrechten.Even de historie van het graf. In 1969 is de eerste inlage geweest (begrafenis) en in 1990 is de asbus bijgezet. Nu heeft de familie besloten de grafrechten niet te verlengen.Op onze begraafplaats wordt dan alleen het grafmonument verwijderd en indien nodig 40 jaar na de laatste inlage het graf weer als nieuw uitgegeven. De dan nog aan te treffen stoffelijke resten worden keurig onder in het graf gelegd en afgedekt.De familie wil nu de asbus opgraven en de inhoud uitstrooien, samen met nog twee asbussen (staan bij het crematorium te D.), op de R.K. Begraafplaats te L.Mijn vraag is; -Kan ik dat zo toelaten of moeten daar allerlei toestemmingen voor worden gevraagd?Graag uw advies.Bij voorbaat dank,

Antwoord:

Beste H. K. H.,Voor asbussen geldt op dit moment nog een bewaartermijn van 20 jaar. Na 20 jaar mag u als beheerder een asbus ruimen, als er geen grafrechten meer op het graf rusten.Echter de situatie is hier anders. Het gaat hier om een verzoek van de rechthebbende. De rechthebbende (dat neem ik aan tenminste) wil een nieuwe bestemming geven aan de urn. Bij een urn kan dat altijd. Hiervoor hoeven dan ook geen toestemmingen en vergunningen worden aangevraagd.

Wim van Midwoud
4 juni 2009