Asbussen in eigen graf. Moet dat?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Dag mevrouw Harmsen, Op onze gemeentelijke begraafplaats is een speciale ruimte gecreëerd voor het bovengronds bijzetten van urnen (muur en tuin). Ook zijn er speciale plekken bestemd voor urnengraven. E.e.a. is geregeld in de begraafplaatsverordening. Verzoeken voor het bijzetten van urnen worden verwezen naar de daarvoor bestemde locaties op de begraafplaats. Een begrafenisondernemer spreekt ons aan op het feit dat de algemene verordening op de Lijkbezorging boven de gemeentelijke verordening staat en wij op grond van artikel 62 lid b ook toestemming moeten geven een urn in of op een “gewoon” eigen graf bij te zetten. Is dit juist of kunnen we in alle gevallen gewoon verwijzen naar de urnenplekken? En als dan een urn in een “gewoon” eigen graf wordt begraven, kan dat dan worden gerekend als één plek (bv een graf met ruimte voor twee begravingen is dan vol wanneer er één lijk ligt en één urn) Bij voorbaat dank ik u voor het behandelen van deze vragen. Met vriendelijke groet, G.-J. N.

Antwoord:

Geachte heer N., In de wet op de lijkbezorging staat in artikel 62 dat een asbus KAN worden bijgezet in of op een graf of op een afzonderlijke plaats op een begraafplaats. Er staat niet dat het MOET en er staat al helemaal niet dat het in een eigen graf moet, want er staat een graf (kan ook urnengraf zijn) OF op een afzonderlijke plaats op een begraafplaats. U bent dus niets verplicht, maar uit oogpunt van dienstverlening aan uw ‘klanten’ kan het natuurlijk geen kwaad om het in uw verordening op te nemen en toe te staan. Maar u mag het ook verbieden dan wel verwijzen naar de bestaande urnenplaatsen op uw begraafplaats. Als u het wel wilt toestaan om een asbus in een eigen graf te laten plaatsen mag u voorwaarden stellen aan de hoeveelheid asbussen die u in het graf wilt laten bijzetten. Maar u moet dat goed vastleggen in uw verordening. Als daarin nu staat dat een eigen graf bestemd is voor twee lijken, mag u niet zomaar een asbus als een lijk rekenen, want dat is het niet. U moet dan expliciet vermelden dat u een lijk OF een asbus bedoeld. Met vriendelijke groet,


4 oktober 2016