Asgraf?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Beste Pauline, 1. wij spelen met de gedachte om nabestaanden de gelegenheid te bieden de as in een “asgraf” (moet nog passende naam voor gevonden worden) te begraven. Achterliggende gedachte is “gij zijt uit stof gemaakt, en tot stof zult gij wederkeren”. Symbolisch en eigenlijk wel mooi. Maar…. kan dit, mag dit?? Wij denken er aan om eventueel een apart stukje grond in te richten, of dit op bepaalde plaatsen toe te staan. De as zou dan bv. in een stijlvol papieren/kartonnen doosje in de grond (hoe diep?) geplaatst kunnen worden en er kan een herdenkingsplaat opgelegd worden. Uitgifte voor 10 jaar lijkt me prima. 2. Momenteel geven wij eigen urnennissen uit voor een periode van 20 jaar, mag dit ook 10 jaar zijn? Uiteraard altijd met de mogelijkheid tot verlenging. De ervaring leert namelijk, dat nabestaanden minder betrokken zijn bij een plaatsje in de muur. Ik heb al een paar keer de opmerking gehoord dat men 10 jaar lang genoeg vindt. Met vriendelijke groet, W. P.-L.

Antwoord:

Geachte mevrouw P. 1. Er zijn tal van begraafplaatsen die naast een urnenmuur ook beschikken over urnengrafjes of urnenkeldertjes. De asbus wordt dan bijgezet in een betonnen keldertje van 50cm x 50 cm met een deksteentje erop voor de inscriptie. Met een zandgraf zijn er meer mogelijkheden. Ik ken urnengraven van 50x 50 cm maar ook van 1×1 meter. De asbus kan er in begraven worden. Voordeel van een hermetisch gesloten metalen asbus is dat deze altijd nog weer opgegraven kan worden, bijvoorbeeld als de grafrechten verlopen zijn , zie 2. De as kan ook geleverd worden in een kartonnen koker of papieren zak en daarin begraven worden. De as mag ook vrij worden uitgestrooid in het grafje. Als grafbedekking kan gekozen worden voor een klein zerkje, maar er zijn ook tal van andere invullingen mogelijk, beplanting, kunstwerken etc. Wat men maar wil. De uitgifte voor 10 jaar is geen probleem, zeker niet als men ook het recht op verlenging krijgt. 2. Bij de uitgifte voor alle urnenplaatsen (of dat nu nissen of graven of keldertjes zijn) maakt de uitgiftetermijn niet uit. Dat mag voor 20 jaar, 5 jaar, 1 jaar of 10 jaar. Waar wel rekening mee gehouden moet worden is dat de wettelijke bewaartermijn voor een asbus nu nog 20 jaar is. Dat is de reden dat veel urnenplaatsen voor 20 jaar worden uitgegeven. Wanneer de uitgiftetermijn korter is blijft de kwestie spelen van de verantwoordelijkheid voor de asbus. Als de nabestaanden namelijk afstand doen van de nis of het grafje en met de noorderzon vertrekken, dan blijft de beheerder zitten met een asbus waarvan hij de wettelijke plicht heeft deze te bewaren tot die 20 jaar zijn verstreken, en daarna mag hij de as pas (laten) verstrooien. Het beste is dus om van te voren hierover met de nabestaanden goede afspraken te maken. Of de as wordt in het urnengrafje verstrooid en dan bent u niet verantwoordelijk wanneer de grafrechten worden opgezegd. Wanneer er echter een asbus in het grafje wordt begraven of een sierurn op het grafje wordt bijgezet dan neemt u in de grafakte op dat wanneer de grafrechten zijn verlopen of worden opgezegd dat door u wordt opgevat als opdracht tot verstrooiing. Op dat moment stemt dus de nabestaande middels ondertekening van de grafakte al in met de verwijdering van de asbus uit het grafje en bent u van de zorgen af. Overigens wordt de wettelijke bewaartermijn van een asbus in de nieuwe Wet op de lijkbezorging gewijzigd in 10 jaar, maar dat moeten we dus eerst nog even afwachten. Ik hoop dat dit duidelijk is zo, anders hoor ik wel weer, met vriendelijke groet

Pauline Harmsen
29 november 2007