Asverstrooiing na verlopen van huurtermijn urnengraf

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: e. Asbestemmingen

VRAAG

Wanneer de grafhuurtermijn van een urnengraf is verlopen. En de familie/rechthebbende de urn niet in ontvangst wil nemen, mag de begraafplaats de as uit de urn dan verstrooien op het strooiveld van de begraafplaats.

ANTWOORD

In de Wet op de lijkbezorging (Wlb) is in artikel 66 en 66a het volgende opgenomen over de ruiming van een asbus:

Artikel 66

  1. Het ruimen van een asbus geschiedt door of in opdracht van de houder van de plaats van bijzetting en vindt binnen tien jaar nadat de as in de bus is geborgen niet plaats dan met toestemming van de rechthebbende op de ruimte waar de asbus is bijgezet.
  2. Het ruimen geschiedt door verstrooiing van de as.

§3. Het verstrooien van de as

Artikel 66a

  1. De as in een asbus kan worden verstrooid.
  2. Het verstrooien geschiedt:
  • ter uitvoering van artikel 59, tweede lid, onder b,
  • door of in opdracht van de nabestaande die de zorg voor de asbus heeft, of
  • in verband met het ruimen van de asbus.
  1. Het verstrooien van de as door of in opdracht van de houder van een crematorium of de houder van een plaats van bijzetting is slechts toegestaan:
  • op een terrein dat bestemd is om permanent as op te verstrooien;
  • in open zee.

Bovenstaand geeft aan dat de ruiming van een asbus geschied door het verstrooien van de as. U mag de as verstrooien op uw eigen strooiveld of op open zee. Indien uw begraafplaats beschikt over een strooiveld, is de geëigende nieuwe bestemming van de as een verstrooiing op uw eigen terrein. In uw grafadministratie / asbestemmingregister vermeld u dat de asbus geruimd is. Deze registratie kunt u op dezelfde wijze verwerken als een graf dat u ruimt.

IW
22 november 2021