Auteursrechten voor muziek bij begrafenissen?

Onderwerp: Overig

Vraag

Hoe dienen begraafplaatsen om te gaan met betaling BUMA-rechten ingeval van een uitvaart. Er zal ongetwijfeld bij een uitvaart muziek afgedraaid worden, maar wat is de lijn inzake betalen BUMA-rechten cq. wat is standpunt van LOB in deze (ik las laatst dat begraven en cremeren daar verschillende opvattingen over hebben).

Antwoord

De heersende vraag in deze is: zijn uitvaarten privéaangelegenheden of niet?  Zo ja, dan zij deze bijeenkomsten in een besloten gezelschap vrijgesteld van auteursrechten voor muziek.

Buma/Stemra – dat de auteursrechten voor muziek int – stuurt sinds januari 2020 een afrekening voor de gedraaide muziek naar crematoria die zijn aangesloten bij de LVC. Het kost ongeveer 5 euro per uitvaart. Maar voor begrafenissen wordt geen factuur gestuurd door Buma/Stemra – tenzij er in de aula van een bij de LVC aangesloten crematorium een plechtigheid wordt gehouden voor een begrafenis – ook dan dient er geld afgedragen te worden. 

Buma/Stemra incasseerde voorheen nooit bij uitvaarten uit piëteit met de nabestaanden, echter zij heeft aangegeven in de toekomst ook geld te willen gaan incasseren bij begrafenisplechtigheden. Maar dan zal het eerst opzoek moeten, naar een manier om die gelden te incasseren,.

De LOB (en BGNU) is het niet eens met de opstelling van Buma/Stemra en is altijd tegen betalen van rechten geweest. In een brief aan BUMA/Stemra is ons standpunt onderbouwd, dat bij privégebruik van muziek in deze een vergoeding niet aan de orde is. Tot nu toe zijn er voor zover ons bekent geen begraafplaatsen die rechten betalen.  We volgen een evt. aanpassing / discussie hierover nauwlettend.


30 november 2020