Automatisering

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen, Sinds kort ben ik penningmeester van Stichting R.K. Begraafplaats te G. De gravenadministratie wordt thans handmatig gedaan met kaartenbakken. Het bestuur is voornemens een en ander te automatiseren. Graag ontvang ik van U informatie betreffende het automatiseren van de begraafplaatsadministratie. Welke systemen zijn er en wat gaat het ongeveer kosten. Kunt u wat info opsturen. Bedankt. Met vriendelijke groet, C. van der S.

Antwoord:

Geachte heer van der S, Er zijn verschillende software programma’s voor de grafadministratie. Uitvaartsuite van Trobit bijvoorbeeld (deze adverteert ook in ons vakblad De Begraafplaats) of het programma van Centric (idem). In ons vakblad staan wel meer automatiseringsbedrijven: u kunt bij hen informatie en offertes opvragen. Het hangt er een beetje van af, hoe groot de administratie is, hoeveel graven u beheert, of het loont om een dergelijk pakket aan te schaffen. Er zijn ook begraafplaatsen die gewoon zelf iets in elkaar geknutseld hebben of die zeggen: met Excel kan ik het ook goed bijhouden. In het zomernummer 2004 van De Begraafplaats hebben we hier in een artikel aandacht aan besteed. U kunt informeren bij onze organisatieassistent via [email protected] , tel 020 6731237 of dit artikel nog beschikbaar is. Het is ook verstandig om eens te informeren bij collega’s in de buurt. U kunt dan eens een kijkje nemen, om zelf te beoordelen hoe het werkt en of dat voor uw begraafplaats handig of nodig is. Adressen en telefoonnummers van collega-LOB-leden kunt u vinden op het ledengedeelte van onze website. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
26 februari 2007