AVG - gevolgen

Rubriek: AdministratieOnderwerp: c. Wettelijke voorschriften

Vraag

Als gemeentelijke begraafplaats hebben wij altijd gebruik kunnen maken van het GBA bij het traceren van verhuizingen van rechthebbenden. Vorige week kreeg ik een e-mail dat het raadplegen van adressen buiten onze gemeente niet meer mag. Omdat wij een gemeentelijke begraafplaats zijn ben ik van mening dat wij adressen moeten kunnen achterhalen. Daarnaast gaan mensen (rechthebbenden) er automatisch vanuit dat wanneer het bij de gemeente bekend is dat ze bijvoorbeeld zijn verhuisd of overleden, dit ook bij de gemeentelijke begraafplaats bekend is.  Wat weten jullie over deze aanpassing van het niet meer mogen controleren of hoe doen andere begraafplaatsen dit?

Antwoord

De situatie die je schetst is zeker bekend bij ons. Er zat al steeds een onrechtvaardigheid in het kunnen achterhalen van gegevens van niet te traceren rechthebbenden. Gemeenten konden dit altijd inzien via het GBA, echter de bijzondere begraafplaatsen (niet-gemeentelijke) konden hier geen gebruik van maken. Nu horen wij regelmatig, vooral sinds de invoering van de AVG, dat zelfs gemeentelijke instanties geen gebruik meer mogen maken van het – door henzelf – beheerde GBA-systeem. Sommige gemeenten hebben dit eenvoudig en adequaat opgelost door in de betreffende regeling (BPR, Basisregistratie Personen) bij gegevensverstrekking aan derden de niet-gemeentelijke begraafplaatsen op te nemen c.q. een uitzondering te maken voor verstrekking van gegevens aan alle begraafplaatsen.

De LOB heeft dit punt twee jaar geleden aangekaart bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het verzoek tot algemene uitzondering is uiteindelijk door de juridische afdeling van de VNG tegengehouden.

Op dit moment wordt er volop gewerkt aan de actualisatie van de Wet op de lijkbezorging. In de voorstellen van de LOB ten aanzien van aanpassingen in de nieuwe wet is ook dit pijnpunt opgenomen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken kijkt hier op dit moment serieus naar. Op het moment dat deze rechtsongelijkheid bij Wet is geregeld, zijn we op een degelijke manier bij ons doel gekomen. Ik verwacht dat we hierover gedurende 2021 uitsluitsel krijgen. Tot die tijd is er weinig of niets tegen te doen.


30 november 2020