Baar op de openbare weg

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte heer/mevrouw, Onze begraafplaats ligt vlakbij de kerk van waaruit veel van onze uitvaarten worden gehouden. Nu zien we steeds vaker dat nabestaande de kist zelf willen dragen en geen gebruik maken van onze dragers. Het stuk naar de begraafplaats (ongeveer 200 meter) wordt echter vaak als te ver gezien om de baar te dragen (wat onze eigen dragers uiteraard wel doen), met als gevolg dat men de baar dat stuk over de openbare weg rolt. Als uitvaartvereniging vinden wij dat een lelijk en oneerbiedig gezicht. Onze vraag is tweeërlei: 1. Wij vragen ons af in hoeverre het wettelijk is toegestaan dat men een baar (met lijk) rollend over de openbare weg mag rijden. 2. Als dit wel is toegestaan in hoeverre wij als uitvaartvereniging dit zouden kunnen verbieden (of ontmoedigen.) B. van H.

Antwoord:

Geachte heer van H., het is wettelijk toegestaan om een overledene over de openbare weg te vervoeren. Of iemand over de weg naar het graf wordt gedragen of gerold maakt ook niet uit. U kunt een familie niet verbieden om zelf de overledene naar het graf te willen brengen. Maar u zou met de familie wellicht een compromis kunnen sluiten, door voor te stellen dat – omdat het erg zwaar is om zelf de kist over deze afstand te dragen – uw dragers dit tot aan de ingang van de begraafplaats doen en de familie het laatste stukje doet naar het graf. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
20 april 2007