Bedrijven gespecialiseerd in drainage

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Geachte Heer van Midwoud. In nummer 1 van het tijdschrift de Begraafplaats las ik het artikel over de waterstand op begraafplaatsen. Ook wij hebben onze twijfels en soms bij extreem weer problemen. In de bodem zit leem die hiervan zeer waarschijnlijk de oorzaak is. Ter voorbereiding van een gesprek met het parochiebestuur heb ik de volgende vragen.Wat kost globaal het vertikaal draineren van 0,65 ha. (benodigde diepte 1,5 á 2 m)Kunnen ze dat ook machinaal doen op relatief smalle paden (1 m)Kent U een bedrijf(ven) in het zuiden die dit kan uitvoeren en waarbij ik verder kan informeren.Bij voorbaat Hartelijk dank.

Antwoord:

Geachte heer V K., Dank voor uw reactie; prettig dat u op deze wijze reageert en deze problematiek serieus neemt. U vraagt allereerst wat het kost om 0,65 ha. verticaal te draineren. U begrijpt waarschijnlijk dat deze vraag thuishoort in de categorie: niet zondermeer te beantwoorden. Ik weet niets over doorlatendheid, bereikbaarheid, mogelijkheden voor afvoer vanuit een pompput….Toch wil ik wel iets melden: ik kan uitsluitend putten uit eigen ervaringscijfers en wil niet dat u hiermee uw budgetaanvraag bepaald heeft. Mijn schatting met vele slagen om de arm is, tussen de EUR 15.000 en 30.000.Bij verticale drainage worden buizen met een spuitlans de grond in gespoten. Dit kan zondermeer in paden van 1 m. breedte. Er moet daarnaast een sleuf worden gegraven om de verticale buizen onderling te verbinden. Dit kan met een kleine graafmachine die zich net kan bewegen op 1 m. breedte. Lukt dit niet dan zou dit graafwerk met de hand moeten gebeuren.U dient eerst onderzoek laten verrichten, voordat u een aannemer in de arm neemt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn:Genius LociSpaans Watermanagement Hopelijk kunt u het parochiebestuur overtuigen van de noodzaak van handelen. Met vriendelijke groeten,

Wim van Midwoud
11 maart 2010