Beenderen van verschillende begraafplaatsen samenvoegen?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

In de gemeente B. zijn wij bezig met een plan van aanpak te maken voor het ruimen van graven.Onze huidige gemeente is ontstaan door samenvoeging van zes kernen. In alle kernen zijn begraafplaatsen aanwezig. Op enkele begraafplaatsen gaan wij opstarten met het ruimen van graven.Graag wil ik u de volgende vraag stellen.Na de ruiming van het graf blijven er beenderen over. Mogen die beenderen dan verzameld worden in een centrale beenderenput. Of is het zo dat op iedere begraafplaats waar de ruiming plaatsvindt een aparte beenderenput aanwezig dient te zijn?

Antwoord:

U vraagt of de stoffelijke resten bij ruiming op dezelfde begraafplaats moeten blijven. Ik kan mij goed voorstellen dat er bij u de behoefte bestaat de ruimingresten bijeen te brengen op één begraafplaats.Dat is toegestaan. U kunt dat desgewenst nalezen in de Wet op de lijkbezorging art. 31 lid 3 – De overblijfselen der lijken worden op een begraafplaats ter aarde besteld of, met een overeenkomstige toepassing van het gestelde in artikel 29, derde lid, in een crematorium gecremeerd.Het is uiteraard van het grootste belang dat de werkzaamheden zorgvuldig worden uitgevoerd. In dit verband wijs ik u graag op het bestaan van de Handleiding Opgraven en Ruimen (november 2010), welke u eventueel op de gebruikelijke wijze kunt bestellen bij de LOB.

Jo Beltman
19 april 2011