Begraafplaats bezoek verbieden?

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: k. Overige

VRAAG

Kan een familielid andere nabestaanden verbieden om op de begraafplaats cq. bij het graf te komen van een ander overleden familielid? Bijvoorbeeld omdat het betreffende familielid de andere familieleden daar niet wenst of de kans loopt hen tegen te komen. Een begraafplaats is toch een openbare plek? Wat staat er hierover in de wet?

ANTWOORD

Het is altijd erg vervelend wanneer er binnen een familie onenigheid ontstaat over grafbezoek. Ik zou haast zeggen vanzelfsprekend mag u of een ander familielid een graf bezoeken. Dat kan niemand u verbieden, tenzij u het Reglement of de Beheer verordening van de betreffende begraafplaats overtreedt en in het Reglement of Beheer verordening is een artikel opgenomen dat u de toegang (tijdelijk) ontzegt kan worden door de beheerder. Bij regulier grafbezoek is hiervan natuurlijk geen sprake.

Wanneer degene die u bij het graf vandaan wil houden en die persoon is rechthebbende van een particulier graf, dan heeft hij of zij echter wel zeggenschap over wat er bij het graf gezet mag worden. Denk aan ornamenten, bloemen, foto’s, enz.  Bezoek aan het graf valt daar echter niet onder.

IW
22 november 2021