Begraafplaats op landgoed

Onderwerp: Bestuur en beleid

Vraag:

Vanuit onze organisatie heb ik de vraag gekregen om na te gaan of 2 familieleden nog in een graf kunnen worden bijgezet. Daar het gaat om een begraafplaats op een landgoed van 100 jaar en ouder (??) heeft zowel onze medewerker die 35 jaar de begrafenissen doet als onze administratie geen gegevens of kennis hiervan. Vraag: Kunt u mij vertellen hoe e.e.a. geregeld is voor dit soort begraafplaatsen en hoe de procedure loopt met de gemeente c.q. waar ik dit soort gegevens kan vinden. Een soortgelijke situatie hebben wij met de RK begraafplaats, maar daar weten we van dat de RK de gegevens registreert en de gemeente alleen de basisregistratie muteert. Ik zie uw antwoord graag tegemoet. met vriendelijke groet, B. v. P.

Antwoord:

Geachte heer van P., ik heb wel eens eerder een vraag gehad over begraven op eigen grond en deze beantwoord in mijn vragenrubriek op het ledengedeelte van de lob-website www.begraafplaats.nl. Maar ik heb hem ook even voor u gekopieerd en als bijlage bijgevoegd. Of u hiermee echt geholpen bent is echter maar de vraag. Het punt is namelijk dat ik niet weet of in dit geval wel de beschreven procedure voor het aanwijzen van een bijzondere begraafplaats van toepassing is. Als deze plek in het verleden al is aangewezen als bijzondere begraafplaats, er is immers al begraven, dan hoeft die aanwijzing natuurlijk niet nog een keer. Maar gezien de ouderdom van het betreffende graf is er nu de kwestie dat er toen andere regelgeving gold. De oude Wet op de lijkbezorging was toen van toepassing en we krijgen dan te maken met overgangsrecht. Wat is de huidige status van een oude particuliere grafakker op een landgoed? Is dat automatisch een bijzondere begraafplaats geworden? Ik moet u zeggen dat ik dat niet precies weet. Ik adviseer u om deze vraag ook te stellen in juridische adviesrubriek op www.uitvaart.nl of via info@grafzorg.nl Ik hoop dat u mij zijn antwoord wilt laten weten. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
1 juni 2007