Begraafplaatsregister openbaar via internet

Onderwerp: Overig

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen,Veel gemeenten zijn momenteel bezig hun dienstverlening toegankelijk te maken via internet en het is denkbaar dat ook het raadplegen van een begraafplaatsregister geregeld kan worden via internet. Heeft de LOB hieromtrent een standpunt? En zo ja, hoe luidt dat standpunt? Wat houdt “openbaar” precies in: 1. De houder van de begraafplaats moet informatie geven naar aanleiding van een vraag over een overledene; 2. Het register mag integraal worden ingezien door een ieder, bijv. op het gemeentehuis of op de begraafplaats (als boek, lijst of digitaal); 3. Het register is te raadplegen via internet, maar uitsluitend via een zoekfunctie om een grafnummer op te zoeken bij een op te geven naam; 4. Het register mag integraal worden gepubliceerd op internet voor zover dit niet in strijd is met Wet Bescheming Persoonsgegevens? Persoonlijk denk ik dat stap 1 al voldoende is, dat er weinig bezwaar is tegen stap 2, maar dat stappen 3 en 4 te ver gaan. De namen van overledenen zijn immers gerelateerd aan nabestaanden. En het lijkt mij hoogst waarschijnlijk dat er nabestaanden zijn die publicatie van het begraafplaatsregister op internet niet op prijs stellen. Dit geldt evenzeer voor het ongevraagd publiceren van genealogische gegevens. Wellicht zou een uitzondering kunnen worden gemaakt voor begraafplaatsregisters uit een ver verleden. Bij voorbaat dank voor uw reactie. Met vriendelijke groet,
J. K.

Antwoord:

Dag mijnheer K.,
Ik denk dat stap 1 juist is; stap 2 niet echt nodig, en problematisch omdat (nog) niet elke begraafplaats de informatie met betrekking tot de overledenen en de bijbehorende graflocatie, gescheiden kan aanbieden van de tevens op de grafkaarten, in het register, in de dbase opgeslagen informatie met betrekking tot de rechthebbenden terwijl dat informatie over levende personen is die bescherming behoeft; stap 3 niet bezwaarlijk mits inderdaad aan de voorwaarde van gescheiden info is voldaan – er zijn begraafplaatsen die op deze wijze via een informatiezuil of publieks-pc de bezoekers zelf al naar de graflocatie van een specifieke overledene laten zoeken, stap 4 idem, mits. Dit is geen officeel LOB-standpunt, maar meer een kwestie van even met u meedenken. Kunt u overigens aangeven namens welke begraafplaats(en) u deze correspondentie met mij voert en of deze lid is/zijn van de LOB?
Vriendelijke groet, Pauline Harmsen
Re: Vriendelijk bedankt voor uw reactie. De door mij naar voren gebrachte kwesties zijn aan de orde gekomen bij werkzaamheden voor de gemeente V. en de gemeente H.. Voor zover ik weet zijn beide gemeenten aangesloten bij de LOB. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal ik zeker niet nalaten te adviseren dit alsnog te doen. Met vriendelijke groet, J. K.

Pauline Harmsen
1 februari 2006