Begraafrecht in relatie tot eeuwigdurend graf?

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: d. Graven met eeuwigdurende rechten

VRAAG

Er is veel onduidelijkheid over ‘onder welke voorwaarden’ een graf – op onze bijzondere begraafplaats – ooit als eeuwigdurend is uitgegeven.

ANTWOORD

Helaas komt dat vaker voor en het is dan ook van groot belang dat u ervoor zorgt dat er een actueel reglement met bijbehorende tarievenlijstlijst voor de begraafplaats komt welke dient vastgesteld te worden door het College van kerkrentmeesters.

Voor een graf worden grafrechten in rekening gebracht. Het maakt in principe niet uit of dit een graf voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld 20 jaar) is of voor onbepaalde tijd (eerder vaak eeuwigdurend genoemd). Het grafrecht is het bedrag dat in rekening gebracht voor het recht om het graf ter beschikking te hebben, zeg maar de huur van de ruimte. Het is legitiem om naast het grafrecht, ook een bedrag in rekening te brengen wanneer er in het graf begraven wordt, het begraafrecht. Degene die het graf graaft en weer sluit moet hieruit betaald worden. Er moet gereedschap en materiaal zijn om op een veilige manier te kunnen graven en begraven. Kost allemaal geld en dat moet gefinancierd worden uit het begraafrecht.

Bij elke begraving wordt het begraafrecht opnieuw in rekening gebracht. Wanneer het een graf voor onbepaalde tijd is, wordt er niet nogmaals grafrecht in rekening gebracht wanneer er in het graf begraven wordt. Het grafrecht is eenmalig afgekocht. Het begraafrecht is echter de vergoeding welke betaald moet worden voor het openen en sluiten van het graf. Wanneer besloten is dat het gebruik van het kerkgebouw bij een uitvaart deel uitmaakt van het begraafrecht, dan is het logisch dat het begraafrecht hoger is dan wanneer het gebruik van het gebouw geen onderdeel is van het begraafrecht. Hier zijn allerlei mogelijke varianten op mogelijk. Denk ook aan differentiatie in tariefstelling: leden van de kerkelijke gemeente betalen minder dan niet-leden, of gebruik van de kerk maakt wel of geen deel uit van het begraafrecht. Kortom, veel mogelijkheden, maar zorg a.u.b. dat de tarieven vastgelegd zijn en vastgesteld door het College van kerkrentmeesters. Pas dan is er juridisch een basis voor een factuur.

IW okt22
17 november 2022