Begraven beperken tot inwoners eigen gemeente

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen. Ik heb de aanvullende tekst gelezen over het beperken van begravingen van alleen eigen inwoners op de begraafplaats van de gemeente. Ik vraag mij af of zulks nog expliciet geregeld moet worden, omdat artikel 33 Wet lijkbezorging zegt dat een gemeente voor zich of samen met een of meer andere gemeenten een gemeentelijke begraafplaats heeft. Onze gemeente heeft geen regeling met andere gemeenten maar wel een algemene begraafplaats. Dus voor zich. In de verordening is niets bepaald over begraven van mensen buiten de gemeente, hetgeen voor mij aanleiding is aan te nemen dat de wettekst daarover duidelijkheid verschaft. Mag ik de wettekst zo uit leggen of is dat te kort door de bocht. Met vriendelijke groet, P. R.

Antwoord:

Geachte heer R., De wetstekst heeft eigenlijk niet zoveel te maken met de bepaling die een gemeente in zijn verordening kan opnemen om de begravingen te beperken tot de ingezetenen. Artikel 33 is er omdat er in elke gemeente of in de directe nabijheid daarvan een mogelijkheid tot begraven moet zijn. Voor zich slaat meer op het beheer. Dit is historisch zo gegroeid omdat vroeger de begraafplaatsen veelal kerkelijk beheerd werden en het niet zo mocht zijn dat inwoners gedwongen zouden zijn zich kerkelijk te laten begraven of zelfs geweigerd konden worden door de kerk en naar elders moesten. Er moest dus een algemene begraafplaats zijn waar iedereen terecht kon. Maar als er een particuliere begraafplaats is die in die algemene, niet kerkelijke, behoefte voorziet dan is dat ook goed. Dit wetsartikel gaat dus niet over wie daar wel of niet begraven mogen worden. Dat kunnen dus ook mensen uit een nabijgelegen dorp of gemeente zijn. Of van heinde en ver. Met vriendelijke groet, Pauline Harmsen Geachte mevrouw Harmsen, Blijft de vraag of de gemeente zonder dat dat in de verordening geregeld is het standpunt mag verkondigen (innemen) dat en slechts mensen uit de eigen gemeente begraven worden. Mvg. P. R. Nee. Daar is dan geen juridische basis voor, want artikel 33 Wlb gaat daar niet over. Het moet in de verordening worden vastgelegd. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
22 oktober 2007