Begraven doodgeborene jonger dan 24 weken op gesloten kerkhof? 1.

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte heer/mevrouw,
Via een kerkgenootschap in onze gemeente krijgen wij het verzoek wat de mogelijkheden zijn tot het begraven van een doodgeboren kind bij een zwangerschapsduur minder dan 24 weken op het terrein bij de kerk. Op de eerste vraag kan ik redelijk antwoord geven omdat weliswaar deze menselijke vrucht niet wordt gezien als doodgeborene en daardoor is de Wlb niet van toepassing, maar dat het mogelijk is om deze vrucht te begraven/verbranden. Hierbij zin natuurlijk nog wat andere voorwaarden. De tweede vraag is of het mogelijk is dat deze vrucht bij de kerk begraven kan worden vind ik moeilijker te beantwoorden. In onze gemeente hebben wij in elke kern een algemene begraafplaats en zelfs nog 2 RK begraafplaatsen. Het begraven bij of rond een kerk wat vroeger gebruikelijk was, komt niet meer voor. Mijn vraag is nu of dit nog wel mogelijk is en zo ja aan welke voorwaarden moet worden voldaan (bv reglement,verordening, toegankelijkheid, toezicht etc) en zo neen waarom niet.

Antwoord:

Geachte heer Q.,
Het is juist dat er wettelijke geen enkel bezwaar is tegen het begraven of cremeren van een doodgeborene die jonger is dan 24 weken. In het kader van de Wet op de Lijkbezorging is er dan geen sprake van een lijk, omdat het als een niet levensvatbaar kind wordt beschouwd (je kunt pas een lijk worden als je (kans van) leven hebt gehad, zo is de redenering hierachter). Dat betekent dat er geen Verlof tot begraven of cremeren (deze wordt verstrekt op basis van een verklaring van overlijden) nodig is. Maar het is wel verstandig als de begraafplaats in plaats van dat verlof een medische verklaring vraagt, van een arts, waarin aangegeven wordt dat het hier een prematuur betreft, hoe oud dit kindje was, en wie de moeder ervan was; dan is altijd duidelijk hoe en wat en wie het betreft. Uw vraag of deze ongeboren vrucht bij de kerk, cq op de kerkelijke begraafplaats begraven kan worden, kan ik niet beantwoorden als ik niet weet wat de status van dat kerkhof is (is het een gesloten begraafplaats of nog in gebruik ?) en wat er in het reglement van de begraafplaats staat . Zolang het een kerkhof is dat nog in gebruik is, of/en niet officieel gesloten is, dan lijkt het mij geen probleem, maar is het niet aan de gemeente om daar toestemming aan te geven, maar aan het kerkbestuur. Of begrijp ik u verkeerd?
Ik hoor wel weer, met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
22 maart 2006