Begraven doodgeborene jonger dan 24 weken op gesloten kerkhof? 2.

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen,
Bedankt voor uw snelle reactie. Ten aanzien van de kerk is er nog wat onduidelijkheid, of de begraafplaats officieel gesloten is of dat hij alleen niet meer in gebruik is als begraafplaats tot op heden. Dit zal ik navragen bij de betreffende kerk. De vraag blijft wel of wij als gemeente hier toezicht op moeten uitoefenen omdat wij verantwoordelijk zijn voor het begraven in onze gemeente. Ik denk dat de kerk ook geen reglement of verordening heeft. Indien blijkt dat de begraafplaats officieel gesloten is, wat zijn de eventuele voorwaarden om over te gaan tot de begrafenis van een doodgeborene jonger dan 24 weken. Met vriendelijke groet,
L. Q.

Antwoord:

Geachte heer Q.,
Neem me niet kwalijk dat mijn reactie nu wat trager is dan de vorige keer. Wat betreft de sluiting van een (particuliere) begraafplaats: in art. 43 van de Wlb staat dat hiervan altijd mededeling gedaan moet worden aan B en W van de betreffende gemeente. Als deze mededeling nooit is gedaan door het kerkbestuur is de begraafplaats dus ook niet officieel gesloten. Wat betreft het toezicht van de gemeente: het kerkbestuur is natuurlijk zelf verantwoordelijk zich aan de wet- en regelgeving te houden. En in dit geval zie ik al helemaal geen grote rol voor u als gemeente weggelegd. Immers: formeel/juridisch betreft het eigenlijk niet eens een begraving in de betekenis van de Wet op de lijkbezorging omdat een doodgeborene onder de 24 weken niet als overledene cq te bezorgen lijk wordt beschouwd. Iedereen mag een dergelijke foetus begraven waar hij of zij wil, ook in eigen tuin bijvoorbeeld. Als het kerkbestuur dit op haar grondgebied toestaat, dan is er niet zoveel aan de hand, ik denk niet dat dat dan aangemerkt wordt als heropening van de begraafplaats (waarvan ik dus betwijfel of ie überhaupt gesloten is). Wel is het aan te raden dat het kerkbestuur registreert dat er een foetus begraven wordt en bijvoorbeeld een doktersverklaring toevoegt aan de administratie. Dan is altijd transparant en traceerbaar wat er heeft plaatsgevonden.
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
27 maart 2006