Begraven in de (donkere) winterperiode

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte Heer/Mevrouw, Wij van de gemeente L. worden geconfronteerd met begrafenissen in de winterperiode, dat het al donker wordt en is. Bij het afdekken van het graf zou je bijna verlichting moeten gebruiken. Onze concrete vraag is: hoe is dit vastgelegd in de verordening om b.v. niet meer te begraven op zaterdagmiddag na 13.00/14.00 uur . Hoe wordt dat elders in den lande geregeld? Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groeten, P.D.

Antwoord:

Geachte heer, u kunt in uw verordening vastleggen wat de openingstijden zijn van de begraafplaats, maar ook tussen welke tijdstippen er op werkdagen en/of op zaterdagen, zon en feestdagen wordt begraven. Het kan ook in uw tarieventabel bij de heffingsverordening staan. U kunt dan bijvoorbeeld erin zetten dat op werkdagen de aanvangstijden van de begrafenissen nooit eerder dan 9.00 uur en nooit later dan 15.30 uur zijn en dat op zaterdag er alleen begraven kan worden tussen 10.00 en 12.00 uur. Ik geef maar een voorbeeld. U kunt deze tijdstippen het hele jaar door hanteren, u kunt ook afzonderlijke bepalingen maken voor de zomertijd en de wintertijd. Dat is voor de openingstijden ook heel gebruikelijk (tot zonsondergang bijvoorbeeld). Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
17 januari 2007