Begraven op (nationale) feestdagen?

Rubriek: AdministratieOnderwerp: f. Personeelszaken

VRAAG

Mag er op algemene begraafplaatsen begraven worden op nationale feestdagen? Mogen er bijvoorbeeld uitvaarten geweigerd worden op 5 mei en Goede Vrijdag (dit zijn geen nationale feestdagen)?

ANTWOORD

In de Wet op de lijkbezorging (Wlb) is over begraven op een gemeentelijke begraafplaats het volgende geregeld;

  • 2. Gemeentelijke begraafplaatsen

Artikel 35 Tenminste elke dag welke geen zondag of algemeen erkende feestdag is, wordt gelegenheid tot begraven gegeven gedurende een redelijke tijd, bij gemeentelijke verordening te bepalen.

Bovengenoemd artikel geeft aan dat er tenminste zes dagen per week gelegenheid is tot begraven op een gemeentelijke begraafplaats. Op zondag hoeft een gemeente dus geen gelegenheid te bieden op haar begraafplaats een begraving uit te voeren. Dat geldt ook voor een nationale feestdag. Ook op een dergelijke dag hoeft er geen gelegenheid geboden te worden om te begraven. Vervolgens geeft het artikel aan dat per gemeentelijke verordening invulling aan de momenten van begraven gegeven moet worden. Dit geldt zowel voor de dagen, de tijdstippen, als voor de tarieven en eventuele toeslagen.

Begraven op een gemeentelijke begraafplaats tijdens een zondag of een nationale feestdag is dus volgens de Wlb niet verboden. Het is aan de gemeente(raad) om bij verordening te bepalen of zij dit wel of niet toestaat.  Oftewel het college van B&W kan – in bijzondere gevallen – afwijken van de regel dat er op een zon- of nationale feestdag geen gelegenheid geboden wordt tot begraven?

Extra aandacht verdient de lokale arbeidsvoorwaarden. Zijn de genoemde feestdagen, 5 mei en Goede Vrijdag aangewezen als (verplichte) vrije dag? Wanneer dat het geval is, betreft het een officiële feestdag waarop volgens de Wlb geen gelegenheid tot begraven geboden hoeft te worden (het màg dus wel), en waarop de gemeentelijke diensten gesloten zijn. En dat laatste kan dus ook conform het bepaalde in de Wlb. Het is dan voor jullie wel goed om na te gaan of werkelijke alle gemeentelijke diensten gesloten zijn, of dat er uitzonderingen (zoals de medewerkers van de begraafplaatsen) benoemd zijn.

Kortom, het antwoord op deze vraag ligt besloten in de eigen lokale regelgeving en arbeidsvoorwaarden.

IW


9 september 2021