Begraven van een urn afdwingen?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

VRAAG

Wij zijn een algemene begraafplaats, maar wel van de Hervormde Gemeente. Kunnen wij het begraven van een urn in een particulier graf tegenhouden. In ons reglement staat dat je alleen een lijk mag begraven. Op onze begraafplaats zijn ook geen voorzieningen voor het plaatsen of begraven van een urn. Daarnaast heeft de huidige kerkenraad ook enige principiële bezwaren over dit onderwerp.

ANTWOORD

Volgens de reglementen, die gepubliceerd staan op de website, wordt er niet duidelijk gezegd dat je alléén lijken mag begraven op de begraafplaats. Een artikel begint met: “Het aantal lijken dat begraven kan worden in een eigen graf….”. Deze formulering sluit niet uit dat dat er ook asbussen kunnen worden begraven.

In de reglementen en op de tarievenlijst komt het woord urn, asbus of asbestemming niet voor. Er is dus niets geregeld voor het bijzetten van asbussen. Dat betekent dat een rechthebbende van een graf bijzetting van een urn in “zijn” graf niet kan afdwingen. De rechthebbende kan wel daartoe een verzoek doen aan het college van kerkrentmeesters. Krachtens artikel 26 in het reglement beslist dan dit college.


9 februari 2021