Behoud graf

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Goedendag heer mevrouw, na wat omzwervingen nu op advies van M. en daarna ombudsman hier terechtgekomen. In het kort komt het er op neer dat de gemeente B. mij niet het leegstaande graf wil geven van een zespersoonsgraf wat de vader van mijn moeder gekocht {dus hebben wij daar toch ook recht op want dit is betaald!!!}niet wil geven. De mails die ik heb van M. en ombudsman zal ik hierbij ook aan u toezenden met de hoop op een reactie van uw kant vr gr B. W.

Antwoord:

Geachte heer W., ik vrees dat de Landelijke Organisatie Begraafplaatsen niet veel voor u kan doen. U kunt bij ons geen klacht indienen wanneer u een probleem of conflict hebt met een gemeentelijke begraafplaats . In dat geval moet u bij de gemeente zelf bezwaar maken. Daarnaast is ook onduidelijk waar de kwestie precies om draait, omdat hiervoor onvoldoende informatie voorhanden is. Ten eerste is van belang of u kunt aantonen dat u de rechthebbende bent van het betreffende graf. Heeft u een tenaamstelling? Een grafakte op naam? Een betalingsbewijs desnoods waarop staat welk graf tegen welke voorwaarden voor welke prijs is gekocht en zo ja door wie? Het feit dat uw grootvader vroeger een graf heeft gekocht betekent nog niet dat u daar recht op heeft of aanspraak op kunt maken. Grafrechten zijn niet overerfbaar zoals een huis of geld – de rechten moeten na overlijden worden overgeschreven op naam van een nieuwe rechthebbende. Het kan zijn dat u de grafrechten mag overnemen (of misschien al overgenomen hebt??) maar dat hangt af van de gemeentelijke regelgeving. Van belang in dat verband is onder welke voorwaarden het graf destijds is uitgegeven en wat de precieze bepalingen waren om het graf in stand te kunnen houden en/of de grafrechten over te schrijven. Daarvoor moet u de gemeentelijke verordening opvragen die van kracht was toen uw grootvader het graf op naam kreeg. Daarnaast zijn de bepalingen in de huidige Beheersverordening van de begraafplaats van belang. Tenslotte is van belang of ergens geregistreerd staat voor hoeveel overledenen het graf destijds is bedoeld en welke redenen de gemeente aanvoert om (als het inderdaad een 6 persoons graf betrof, dat moet ergens zwart op wit staan) daar nu van af te wijken. Ik begrijp dat u tot nu toe niet veel wijzer bent geworden van de gemeente, en dat is heel erg vervelend, maar het is ook van belang dat u de juiste vragen stelt en zoveel mogelijk informatie op schrift verzamelt, en niet iets opeist, waar u misschien helemaal geen recht op hebt. Ik wens u veel sterkte en hoop dat het graf voor u behouden kan blijven. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
6 mei 2007