Beperkte uitgifte: leeftijdscriterium? 1

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

In verband met de beperkte capaciteit op een tweetal begraafplaatsen binnen de gemeente B. is de vraag gerezen of het rechtmatig is om een leeftijdscriterium in te stellen voor de reservering van eigen graven. Kunt u mij hierover meer vertellen? Met vriendelijke groet, C. W.

Antwoord:

Ik begrijp uit uw vraag dat u een criterium zoekt om de uitgifte van eigen graven op uw begraafplaats(en) te beperken omdat er (te) weinig graven beschikbaar zijn om iedereen die dat wil te kunnen begraven? De vraag is dan of leeftijd een verstandig criterium is. Je kunt toch moeilijk van de overledenen dan wel van de nabestaanden eisen dat ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt alvorens begraven te mogen worden of rechthebbende van een eigen graf te mogen worden. Vermoedelijk gaat het u er om dat de oorspronkelijke bewoners van B. voorrang krijgen boven import? In dat geval is er wel een mogelijkheid om uw verordening aan te passen. Laat me even weten wat de situatie en de bedoeling precies is, dan kan ik u misschien wel helpen om de uitgifte van graven te beperken.Met vriendelijke groet,

LOB
17 oktober 2005