Beperkte uitgifte: leeftijdscriterium? 2

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

In verband met de beperkte voorraad graven (en afwezigheid van uitbreidingsmogelijkheden) wordt onderzocht of een leeftijdscriterium een mogelijkheid vormt om de reservering van eigen graven te beperken. Vanzelfsprekend worden geen eisen aan de overledenen gesteld. Nogmaals het gaat om de reservering van graven voor partners/familie. Vragen die daarnaast gesteld kunnen worden zijn: – kan de reservering van graven gekoppeld worden aan begravingen, met andere woorden: bestaat de mogelijkheid om de reservering bij het in leven zijn van de rechthebbenden uit te sluiten? – kunnen bewoners van buiten de gemeente worden geweerd ten gunste van inwoners van B.? Met vriendelijke groet, C.Q. W.

Antwoord:

Geachte heer W., ik begrijp nu dat uw probleem voornamelijk de reservering op voorhand van eigen graven betreft. Zoals ik al zei is leeftijd geen verstandig criterium, dit kan als discriminatoir worden opgevat, omdat ook jonge mensen in aanmerking moeten kunnen komen om bijvoorbeeld het graf voor hun ouders op naam te nemen. Maar u bent U bent als gemeente helemaal niet verplicht om deze reserveringsmogelijkheid aan te bieden. U kunt inderdaad deze mogelijkheid uitsluiten, door in uw verordening op te nemen dat eigen graven alleen worden uitgegeven als er daadwerkelijk sprake is van een begraving, dan wel door het gedeelte waarin nu de reserveringen geregeld zijn uit uw verordening te schrappen. Daarnaast is er de mogelijkheid om de beschikbare graven uitsluitend uit te geven aan inwoners van B.. Op het ledengedeelte van onze website www.begraafplaats.nl staat een voorbeeld artikel voor in uw verordening waarin deze inwonerskwestie (en de mogelijkheid om belangstellenden van buiten te weren) is vastgelegd.  In de “bibliotheek” vind u dan een aanvullend artikel voor de beperkte uitgifte van graven. Hoop u hiermee van dienst te zijn geweest, met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
27 oktober 2005