Betaling onderhoud voor afgekochte graven

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Beste mevrouw Harmsen, Wij beschikken nog over enkele graven waarbij het algemeen onderhoud jaren geleden voor een schamel bedragje is afgekocht. Kunnen wij van de rechthebbenden betaling voor onderhoud eisen, en zo ja, wat zijn de consequenties als men blijft weigeren? Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet, B.

Antwoord:

Dag B, meestal is het zo dat wanneer de graf- en onderhoudsrechten voor eeuwig of voor onbepaalde tijd zijn afgekocht daar niet veel aan te doen is. De afkoopsom gaf immers het recht op eeuwig onderhoud en u kunt een vroeger verworven recht niet zomaar afpakken of ongedaan maken, ook als nu blijkt dat het destijds geïnde bedrag veel te laag is in verhouding met het huidige prijspeil. Maar misschien is nog wel te achterhalen waar dat onderhoud destijds uit bestond, wat daaronder werd verstaan. Als daar aantoonbaar iets in is veranderd, of het is aantoonbaar meer werk nu, dan kan dat wellicht een aanleiding zijn om een aanvullend tarief in rekening te brengen. Maar meestal deed men vroeger meer grafonderhoud dan nu haalbaar is (het is te arbeidsintensief en daarmee te duur geworden), dus waarschijnlijk zitten jullie hier gewoon aan vast. Als men weigert een extra bijdrage te betalen dan heeft dat geen consequenties voor de rechthebbenden, ze zijn dit wettelijk namelijk niet verplicht. Met vriendelijke groet,


4 oktober 2016