Betaling ruimen achteraf

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geacht secretariaat, N.a.v. het thema “ruimen van graven” de volgende vraag. Als schaduwadministrateur van de kerkelijke begraafplaats, met bijna allemaal eigen graven, staan we voor het dilemma dat enkele eigenaren, die hun grafrechten hebben opgezegd, het ruimen niet willen betalen. Kunt u mij vertellen wat de regels omtrent dit onderwerp zijn en hoe we nu verder moeten handelen? met vriendelijke groet, H.J. K.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw K., Het is niet gebruikelijk dat het ruimen door de (voormalige) rechthebbenden wordt betaald, nadat men afstand heeft gedaan van de grafrechten. Het is dan hun verantwoordelijkheid ook niet meer, zij hebben er ook geen belang bij. Een ruimtarief kunt u eigenlijk alleen in rekening brengen als de rechthebbende hier zelf opdracht toe hebben gegeven. Meestal wordt een eigen graf pas geruimd als het opnieuw wordt uitgegeven aan een nieuwe rechthebbende. Voorafgaand aan de begraving, het graf moet dan immers toch worden geopend, worden de oude knekels verzameld door de grafdelver en in de knekelput onderin het graf of in collectieve knekelput op de begraafplaats herbegraven. De extra inspanningen die hiervoor moeten worden geleverd worden door veel begraafplaatsen meegenomen in het begraaftarief, zodat er nooit achteraf nog om gevraagd hoeft te worden. Ik raad u dus aan, nog eens naar uw begraaftarief te kijken en het ruimen achteraf niet langer in rekening te willen brengen. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
30 november 2006