Betalingstermijn

Onderwerp: Administratie

Vraag

Welke betalingstermijn adviseert de LOB?

Antwoord

Gebruikelijk is, en bij een rechtsgang ook beter te verdedigen, een betalingstermijn van 30 dagen.

In een tweede herinnering/brief (dus na minimaal 60 dagen) kun U verwijzen naar het reglement en melden dat de grafrechten komen te vervallen indien er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan.


26 november 2020