Beveiliging columbarium?

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Beste mevrouw Harmsen,
De Gemeente L. heeft op de begraafplaats aan de Tiendweg een columbarium (zie de bijgevoegde foto). Buiten de openingstijden van de begraafplaats zit de boel op slot. Op de begraafplaats zelf is geen beheerder aanwezig. Tijdens de openingstijden is het columbarium voor iedereen toegankelijk. Tijdens de evaluatie kwam naar voren dat onze urnenvoorziening nogal kwetsbaar is. De urnen en de persoonlijke zaken staan los in de daarvoor bestemde ruimtes. Vanwege de kwetsbaarheid en de emoties bij evt. vandalisme hebben wij intern afgesproken eens goed te kijken welke mogelijkheden er zijn om de situatie minder kwetsbaar te maken. Wellicht dat er bij het LOB goede voorbeelden bekend zijn die mogelijk ook bij in L. toepasbaar zijn. Met vriendelijke groet, Gemeente L. Afdeling Openbare Ruimte
Mathijs Heijen

Antwoord:

Geachte heer H.,
Er zijn wel een paar mogelijkheden om het columbarium minder kwetsbaar te maken voor vandalisme, maar zaak is vooral dat u daarbij de gebruikers ervan wijst op hun eigen verantwoordelijkheden in deze. Het zijn hun sierurnen en andere spulletjes die ze daar los neerzetten en als ze niet willen dat iemand anders daar aan komt dan lijkt het me heel verstandig als ze er zelf voor zorgdragen dat de urn bijvoorbeeld verlijmd wordt in de nis of wordt vastgeschroefd (dit is iets wat u als beheerder zelf kunt aanbieden om voor hen te doen, mits het risico van beschadiging van de urn wanneer deze weer wordt losgemaakt duidelijk wordt afgedekt). Wellicht hebben andere beheerders met een vergelijkbaar columbarium nog andere tips, misschien is het bijvoorbeeld mogelijk om de nissen af te sluiten met een glazen deur of scherm. Een en ander hangt ook samen met de technische mogelijkheden, het kan zijn dat u qua ontwerp, inrichting en materiaalgebruik van het huidige colombarium voor een wat minder kwetsbare vorm van bijzetten moet kiezen.
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
26 november 2005