Bewaartermijn linten

Onderwerp: Overig

Vraag:

Vraag: Heb wel eens gehoord dat linten die aan bloemstukken zitten drie maanden bewaard moeten blijven. Is dat ook zo??. B. ten B.

Antwoord:

Geachte heer ten B., Nee er staat nergens geschreven dat linten drie maanden bewaard zouden moet blijven. Het is gebruikelijk dat als de bloemen op het graf vergaan zijn deze worden verwijderd door de beheerder. Wanneer men de linten wil bewaren dan zijn de nabestaanden hiervoor zelf verantwoordelijk.

Pauline Harmsen
26 oktober 2007