Bezoekrecht ontzeggen door rechthebbende

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte heer/mevrouw Hierbij wil ik U vragen of nabestaanden bezoekrecht van een bepaald  graf hebben. Dwz kan een nabestaande een ander het recht ontzeggen om te weten waar een graf is en hem/haar dus het bezoek onmogelijk maken. Bij voorbaat mijn hartelijke dank, en met vriendelijke groeten, M. O.

Antwoord:

Geachte mevrouw O., In artikel 27 lid 1 van de Wet op de lijkbezorging wordt gesteld dat de begraafplaatshouder een register bijhoudt waar iemand begraven is en wanneer. Deze gegevens zijn openbaar. Als iemand dus vraagt waar iemand begraven ligt dient u antwoord te geven. Het terrein is openbaar en nabestaanden kunnen niemand het recht ontzeggen een graf te bezoeken. Met vriendelijke groet,

Arie van Kooten, Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen
17 maart 2009