Bezwaren bij verkorten termijn asbestemmning

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Onlangs sprak ik een mevrouw uit onze gemeente wiens echtgenoot was overleden en gecremeerd. Zij vroeg zich af welke mogelijkheden er waren op een van onze begraafplaatsen.De mogelijkheid van het plaatsen van de asbus in een urnenkeldertje sprak haar het meest aan.Nu wordt volgens het reglement het recht daarvoor berekend voor 20 jaar. Nu heb ik de vraag of er bezwaren zijn om indien daar behoefte aan is eerder af te zien van dat recht als zij de asbus bijvoorbeeld weer in huis wil nemen of alsnog over wil gaan tot verstrooien. Achterliggende gedachte van deze mevrouw was dat na haar overlijden en crematie haar as wellicht tegelijk verstrooid zou kunnen worden met die van haar echtgenoot.Het lijkt mij eerlijk gezegd geen bezwaar, maar ik wil deze vraag toch graag voorleggen aan het LOB.Met vriendelijke groet,Namens de Protestantse Gemeente W.-L.-B.,

Antwoord:

Geachte heer B., Onderstaand treft u aan het antwoord op uw vraag.Om te beginnen is het van belang wat er in uw eigen reglement is opgenomen.Dat weet ik niet en kan daar uiteraard dus niets over zeggen. Maar er zou bijvoorbeeld in kunnen staan dat de rechten niet voor het verstrijken van de gehele periode beëindigd kunnen worden. In principe wordt de overeenkomst aangegaan voor 20 jaar. Dat moet u lezen in de zin dat de asbus wel verwijderd mag worden maar dat de rechten niet worden terugbetaald.U heeft het recht om daar van af te wijken. Het is daarbij vooral van belang of u dat ook wilt. Daarbij speelt een rol of de rechthebbende vraagt om teruggave van de kosten voor het vervallen deel van de termijn. Maar ook de vraag of u wellicht overcapaciteit of juist gebrek aan keldercapaciteit heeft kan een rol spelen.Kortom, uw vraag is niet simpel en eenduidig met ja of nee te beantwoorden.Het gaat er dus vooral om wat er in uw reglement staat en of en zo ja  hoe ver (kosten) u de rechthebbende tegemoet wil komen. met vriendelijke groet,

Jo Beltman
22 januari 2010