Bijzetten asbus in graf

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: e. Asbestemmingen

VRAAG

Er is een verzoek binnengekomen om een bestaande urn uit een urnenmuur over te hevelen naar een graf. De rechthebbende van het graf en de urnennis wil graag zelf de urnennis met de as van zijn overleden vrouw bijzetten. Hij was vroeger grafdelver bij de gemeente.

Voorheen gebeurde dit vaak in een urnenkeldertje. Dit zou betekenen dat hij een steenhouwer hiervoor opdracht moet geven. Echter ik vroeg mij af of deze urn ook zonder urnenkeldertje bijgezet kan worden. In ons uitvoeringsbesluit staat hier niets over vermeld.

Dit is trouwens geen biologisch afbreekbare urn. Mijn voorstel aan het bestuur zou zijn om dit wel toe te staan, maar alleen als er sprake is van een biologisch afbreekbare urn. Zijn er ook richtlijnen over de diepte?

ANTWOORD

In de wet staan geen regels over de wijze waarom een asbus kan worden bijgezet. Het is daarom verstandig om hierover iets in het reglement op te nemen. Zodoende wordt ingekaderd wat wel en niet kan. Een asbus kan worden bijgezet op een graf. De asbus wordt dan geplaatst in een sierurn, die vastgezet wordt op het grafmonument. De as kan ook in of op het graf worden verstrooid. Ook is mogelijk, en daar doekt u op, om de asbus in het graf te plaatsen. De asbus mag niet op een diepte worden geplaatst waar een kist is bijgezet. Het kan dus op een eigen diepte of in de ruimte van 60 cm tussen bovenste kist op 1-diep en het maaiveld.

Als er gebruikgemaakt wordt van een biologisch afbreekbare urn, dan is het zinvol om vast te leggen dat het opnieuw opgraven van de as voor een andere bestemming niet mogelijk is. Als het om een niet afbreekbare urn gaat, dan is het zinvol om vast te leggen, dat op het moment de grafrechten verlopen/niet meer verlengd worden, bij ruiming van het graf door de beheerder de as wordt verstrooid ergens op de begraafplaats. Dergelijke regels kunnen opgenomen worden in het reglement. Of u gebruik wil maken van wel of niet biologisch afbreekbare urnen is geheel naar eigen inzicht van de beheerder.


9 februari 2021