Bijzetten urn in eigen graf in speciale gevallen?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Dag mevrouw Harmsen, Naar aanleiding van uw antwoord op mijn vorige vraag die betrekking heeft op het bijzetten van urnen, wil ik u een vervolgvraag stellen. Voor het bijzetten van urnen verwijzen wij naar speciale daarvoor ingerichte plekken op de begraafplaats (urnenmuur, -tuin en urnengraven) overeenkomstig onze gemeentelijke begraafplaatsverordening. Indien wij in de verordening zouden vastleggen dat ook urnen kunnen worden bijgezet in (of op) “gewone” graven, zijn daar consequenties (o.a. financiële) aan verbonden die wij niet wenselijk vinden. Vandaar dat wij het huidige beleid willen handhaven. Toch komt een enkele keer een specifiek geval voor waar we na zorgvuldige afweging een uitzondering voor willen maken en toch willen meewerken aan een verzoek om een asbus te plaatsen in een “gewoon” graf. Mogen we als gemeente op deze wijze ermee omgaan? Bij voorbaat dank ik u voor het behandelen van deze vraag. Met vriendelijke groet, G.-J. N.

Antwoord:

Geachte heer N., beste G.-J., Ik snap dat jullie liever een urnenplaats uitgeven dan dat asbussen zomaar ‘gratis’ kunnen meeliften in een eigen graf dat voor begravingen is bedoeld. Vandaar dat het ook verstandig is om de restricties hieromtrent vast te leggen in de verordening. Dat geldt eigenlijk ook voor de uitzonderingen. Want als gemeente moet je ontzettend oppassen voor willekeur: iedereen die aan dezelfde voorwaarden voldoet, moet ook hetzelfde recht (in dit geval om een asbus in een eigen graf te plaatsen) krijgen toebedeeld. Het zou goed zijn als jullie kunnen bedenken en formuleren om welke specifieke gevallen dat dan gaat, die asbus toestaan in een eigen graf. Is dat bijvoorbeeld wanneer een partner die is gecremeerd, bijgezet wil worden bij een partner die eerder begraven is? In dat geval is het slimmer om de uitzondering te benoemen en wel in de verordening op te nemen. Je kunt ook de bepaling opnemen dat wanneer een 2 persoonsgraf slechts 1 overledene bevat er in plaats van een tweede overledene in een kist, één asbus bij geplaatst mag worden. Ik noem maar wat. Als jullie de specifieke gevallen niet precies kunnen benoemen dan kun je in het gedeelte dat gaat over de Indeling van de begraafplaats, onderscheid van graven en asbestemming, de bepaling opnemen dat het plaatsen van asbussen in een eigen graf niet is toegestaan, maar dat “In bijzondere gevallen, ter beoordeling van burgemeester en wethouders” dit wel tot de mogelijkheden behoort. Maar pas op. Want wanneer gaat het gemeentebestuur dit toestaan? En wat is dan de ‘zorgvuldige afweging’? Welke argumenten geven daarbij dan de doorslag? En wie gaan dit allemaal dan nog meer vragen? Je moet altijd ontzettend oppassen met precedenten, die dan tegen je kunnen gaan werken, waardoor het oorspronkelijke doel van jullie verbod volledig wordt ondergraven. Ik wens jullie veel wijsheid en succes! Met groet,

Pauline Harmsen
15 november 2006