Bijzetting asbussen of urnen

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte redactie,Volgens onze grafdelver komt het voor dat bij een bijzetting de stoffelijke resten van de eerst begravene niet op de verwachte plaats liggen. Dit zou het gevolg zijn van bewegingen in de grond.In dit verband vragen wij uw mening over het bijzetten van urnen in particuliere graven. Door de geringe omvang is het risico aanwezig dat een urn of asbus later niet teruggevonden kan worden.Is het derhalve te adviseren de urn in het graf te verankeren? Zij er voorschriften voor de diepte waarop een urn of asbus in een particulier graf begraven moet worden?En als eerst een urn wordt bijgezet en vervolgens een kist, dient dan de kist op de urn geplaatst te worden of is andersom ook toegestaan?Met vriendelijke groet,J. v. E.

Antwoord:

Geachte heer v. E., In antwoord op uw vraag over de plaats van bijzetting van een asbus in een graf het volgende.U mag de asbus bijzetten in het graf waar u dat zelf wil. Daarover is in wet-en regelgeving niets geregeld. Er bestaan geen eisen of normen voor de diepte en ook niet voor de onderlinge afstand tussen de asbussen onderling en tussen kist en asbus. Dit betekent dat u in een graf meerdere asbussen mag plaatsen. Hoeveel, dat regelt u dus zelf in uw verordening of reglement.Ik heb niet het gevoel dat het niet kunnen terug vinden van een asbus in een graf een veel voorkomend probleem is. Maar het is natuurlijk niet uitgesloten. Er lijkt mij zeker geen reden om tot verankering over te gaan. Er is echter niets wat u er van weerhoudt met de asbus een “steun” bijvoorbeeld in de vorm van een plaatje van hout of kunststof of balkje mee te begraven. Hierdoor zal de asbus ongetwijfeld beter op de oorspronkelijke plek blijven.  met vriendelijke groet,

Jo Beltman
2 november 2010