Bijzondere begraafplaats overdragen aan een gemeente

Rubriek: Beheer en exploitatieOnderwerp: e. Onderhoud / beheer

VRAAG

Wij zijn een kleine Protestantse gemeente met een begraafplaats. Op den duur zal de kerkelijke gemeente de begraafplaats niet meer naar behoren kunnen onderhouden en dus zijn we aan het onderzoeken hoe we deze zouden kunnen afstoten.  Bijvoorbeeld door deze over te doen aan de burgerlijke gemeente, onderbrengen in een stichting, enz. Kunt u ons in deze adviseren?

ANTWOORD

De LOB verwijst u, als protestantse gemeente zijnde, naar de Commissie Beheer Kerkelijke Begraafplaatsen van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer te Dordrecht, Email: info@kerkrentmeester.nl


9 februari 2021