Biologische afbreekbare urnen

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: e. Asbestemmingen

Vraag

In onze urnenmuur zijn de laatste tijd enkele biologisch afbreekbare urnen bijgezet. Bij opening van een van de nissen bleek dat het omhulsel reeds na enkele maanden duidelijk aan het verteren was. Het gevolg kan dus zijn dat bij een ruiming van een urnen-nis een hoopje verstrooide as verschijnt. Heeft de LOB hierover al eerder vragen gekregen of ervaring opgedaan? Ons Reglement geeft geen aanwijzingen voor het materiaal van de as-bus of urn.

Antwoord

Het is de vraag of het verstandig is om biologisch afbreekbare urnen bij te zetten cq. toe te staan in een urnen-nis. Een nis wordt op een bepaald moment geruimd. Het is daarom beter dat de urn uit een duurzaam materiaal bestaat. Daarom is het goed om hierover regels in het reglement/de verordening op te nemen. Ook adviseert de LOB om op te nemen dat de as uit de urn, na het verlopen van de huurperiode / rechten, verstrooid wordt op de strooiweide, óf de belanghebbende/rechthebbende moet (actief) anders aangeven.

Biologisch afbreekbare urnen zijn juist geschikt om te plaatsen in een urnengraf. Daar verteert de urn en de as wordt opgenomen in de bodem. In deze situatie is het raadzaam om in verordening / reglement op te nemen, dat de as ná verlopen van de huurperiode / rechten, niet teruggegeven kan worden aan de belanghebbende/rechthebbende.


26 november 2020