Blokkeren bijzettingen wegens ruimtegebrek

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte heer Harmsen. Ik ben namens het parochiebestuur beheerder van het kerkhof te E. Dit heeft een grootte van 450 bezette grafplaatsen. Een aantal daarvan zijn slecht te bereiken omdat de rijen te dicht bij elkaar liggen. Hierdoor is de doorgang soms slechts 20 tot 30 cm. Verbetering is op langere termijn mogelijk door: – Om en om een rij te blokkeren door er geen nieuwe bijzettingen toe te laten. Dit zal met name voor weigering van bijzetting naaste familieleden problemen geven. Ook kost het op termijn erg veel ruimte – om en om in de rij voortaan de toegestane lengte van de grafzerk van 2 meter terug te brengen naar maximaal anderhalve meter. Wij zullen dan commentaar krijgen op het feit dat men dan als het ware over de kist heen gaat lopen. Ook zal deze regelgeving dan in nieuwe versie van het kerkhofreglement opgenomen moeten worden en vanaf datum goedkeuring Bisdom daadwerkelijk van kracht moeten worden. Graag uw visie in deze met mogelijk andere alternatieven. Met vriendelijke groet, K. K.

Antwoord:

Geachte heer K., het is niet mogelijk om zomaar bijzettingen te blokkeren in een bestaand eigen graf. De rechthebbende heeft destijds het graf op naam gekregen voor een bepaald aantal personen en dat recht moet hij blijvend kunnen uitoefenen. U kunt wel nieuwe voorschriften voor de grafbedekking in uw reglement opnemen. Maar deze gelden dan voor de nieuwe graven die u uitgeeft. De graven die reeds in gebruik zijn mogen hun bestaande grafbedekking behouden. U kunt dus pas daadwerkelijk van alles gaan veranderen als de rechthebbenden afstand hebben gedaan en de grafrechten zijn vervallen. met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
29 oktober 2007