Bouwen op gesloten begraafplaats?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mw. Harmsen,
Ik richt mij even tot u over het volgende cases: In 2001 is er een kleine begraafplaats van de stichting P. te D. opgeruimd. Nu is mijn vraag : is er een termijn dat op zo’n plaats niet gebouwd mag worden? Zijn hiervoor richten lijnen en/of wetgeving? Vriendelijk groet
M. V.

Antwoord:

Geachte heer V.,
Als de begraafplaats formeel gesloten is verklaard en er 30 jaar geen begravingen meer hebben plaatsgevonden en als alle graven allemaal geruimd zijn, en de knekels zijn bijgezet in een verzamelgraf op een andere begraafplaats, dan is elke andere bestemming van de grond geoorloofd mits dit niet strijdig is met het gemeentelijke bestemmingsplan.
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
9 mei 2006