BSN opvragen?

Rubriek: AdministratieOnderwerp: b. Automatisering

VRAAG

Wij zijn bezig met het opnieuw vormgeven van de processen op en rondom de begraafplaats en administratie en zouden graag de eerste melding van uitgifte van een graf of bijzetting in een graf van de uitvaartverzorgers digitaal willen gaan ontvangen. Dat is bij ons nu nog anders vorm gegeven.

Ik heb begrepen van onze softwareleverancier dat het op dit moment niet mogelijk zou zijn om aan de begrafenisondernemers te vragen verplicht gebruik te maken van BSN-nummers bij het invullen van een dergelijke melding. Het gebruik hiervan zou het mogelijk maken om direct de juiste gegevens in te lezen in onze begraafplaatsadministratie-applicatie vanaf de melding en zou daarmee de verwerking van de aanvraag een stuk eenvoudiger maken.

Zijn er wijzigingen/aanpassingen in de wetgeving hierover of zijn deze wellicht (op korte termijn?) te verwachten?

ANTWOORD

Ook een overheidsinstantie kan een tussenpersoon (als bijv. een uitvaartleider) niet verplichten om BSN-nummers door te geven. Met de invoering van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is dit alleen nog maar lastiger geworden.

Overigens mógen nabestaanden dit nummer wel doorgeven. Daarbij komt dat voor overledenen de AVG niet van toepassing is; het nummer kán worden doorgegeven. Maar dit is geheel op vrijwillige basis. Voor zover bekend, zal hiervoor ook geen aanpassing komen in de Wet op de lijkbezorging.


9 februari 2021