BTW over voertuig begraafplaats

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Door extra werk is het zinvol om een voertuig specifiek voor de begraafplaatsen aan te schaffen. Kunt u mij vertellen of deze aankoop BTW-plichtig is?B.v.D

Antwoord:

Geachte heer K., Uw vraag gaat over BTW heffing over een aan te schaffen voertuig.De kern van de BTW regeling is dat lijkbezorging niet BTW plichtig is. Begraafplaatsen zijn in deze gelijkgesteld met uitvaartverzorgers. Prestaties verricht door uitvaartverzorgers en begraafplaatsen  zijn vrijgesteld van BTW. Het gaat hier dus om alle leveringen van goederen en diensten aan degene die een opdracht tot lijkbezorging heeft gegeven. .In het onderhavige geval bent u geen opdrachtgever voor lijkbezorging maar opdrachtgever voor de levering van een machine.Meer informatie kunt u vinden op www.uitvaart.nl (juridische rubriek – vraag van de heer ter Burg d.d. 7 febr. 2006) en op de site van de belastingdienst www.belastingdienst.nl zakelijk/omzetbelasting. Met vriendelijke groet,

Jo Beltman
22 februari 2011