BTW-plicht voor begraafplaatsen 1

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen,
Sinds 1 januari 2006 moeten begraafplaatsen voor bepaalde kosten btw berekenen? Heeft u misschien een overzicht voor mij van dat waar wel btw over berekend moet worden en waar niet? Met vriendelijke groet,
M. van der W.

Antwoord:

Geachte mevrouw van der W.,
voor begraafplaatsen is er niet echt veel veranderd met ingang van 1 januari omdat voor de lijkbezorging altijd al vrijstellingen golden. Alles wat valt onder de lijkbezorgingsrechten zoals vastgesteld in de gemeentelijke heffingsverordening (het gaat hier dus om de begraafrechten, grafrechten, maar ook bijvoorbeeld het gebruik van de aula) is vrij van BTW, dat betekent dus dat u over deze inkomsten geen btw hoeft af te dragen, maar dat u voor uitgaven voor deze producten ook niet in aanmerking komt voor compensatie uit het gemeentelijke BTW -fonds (BCF-regeling). Wanneer u echter activiteiten ontplooit die niet rechtstreeks aan de lijkbezorging zijn gerelateerd dan gelden de gemeentelijke BTW/BCF-regels. Onder de knop Alleen voor leden vindt u op onze website het Beleidsbesluit omtrent de vrijstellingsregeling d.d. 5 december j.l.. Maar nogmaals: voor begraafplaatsen is er dus eigenlijk niets veranderd.
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
31 januari 2006