BTW-plicht voor begraafplaatsen 2

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen,
Dank u wel voor uw snelle antwoord. Ik begreep via de belastingdienst dat er voor begraafplaatsen inderdaad niets veranderd is per 1-1-6. Wij menen inderdaad dat sommige activiteiten die wij ontplooien wellicht niet rechtstreeks aan de lijkbezorging zijn gerelateerd. Dan denk ik aan de verkoop van bloemen, zerken, grafmonumenten etc. Ik zou graag het beleidsbesluit waar u naar refereert inzien maar heb geen toegangsgegevens. Met vriendelijke groet,
M. van der W.

Antwoord:

Geachte mevrouw van der W.,
de toegang tot de ledensite is (nu nog) heel eenvoudig, u tikt als gebruikersnaam: lob en als wachtwoord: loblid Ik begrijp wat u bedoelt met die activiteiten die niet rechtstreeks aan de lijkbezorging zijn gerelateerd. Maar de levering van zerken is daar nog wel onder te scharen. Grafbedekking hoort bij een (eenmalige) begrafenis. Feit is wel dat dit soort producten niet meer in de Heffingsverordening thuishoren (het zijn geen gemeentelijke belastingen -geen publiekrechtelijke heffingen) maar dat de tarieven hiervoor onder de privaatrechtelijke tarieven vallen: dat geldt ook voor de koffie en de cake. Deze tarieven dienen apart vastgesteld te worden door het gemeentebestuur (hoeft niet in de raad) en het moet aannemelijk zijn dat je er geen winst op maakt, maar slechts als ‘doorgeefluik’ voor bepaalde goederen naar de klant fungeert. Uiteraard mag je wel de kosten die je moet maken om deze producten te leveren (personeel, administratieve handelingen) doorberekenen aan de klant. Zolang het bij producten blijft die gerelateerd zijn aan de lijkbezorging dan wel aan de uitvaartplechtigheid, zou ik me geen zorgen maken over de BTW-plicht. Maar tja, je moet natuurlijk geen balonnen en kunstboeken gaan verkopen, dan word het lastiger. In dat geval is het verstandig om dergelijke activiteiten in de begroting onder te brengen bij een apart product, zodat de uitgaven en inkomsten apart inzichtelijk zijn en meegenomen kunnen worden in de gemeentelijke BCF-regeling. Je kunt dan namelijk ook compensatie krijgen voor de btw- die je betaalt voor de inkoop van deze goederen. Maar ik zou er voorzichtig mee omspringen. Het is eenvoudiger en verstandiger om je aanbod zo af te stemmen dat de relatie met de lijkbezorging plausibel blijft, omdat je anders toch een hoop gedoe op je hals haalt en de gemeentelijke boekhouders en juristen het er ook niet makkelijker op krijgen.
Vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
31 januari 2006